tt7 2009

lördag 22 augusti                                                                                                 tt7 sammanställning

uppdaterad: 090902                                                                                             tt7 hål för hål

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppifrån och ner (alla är rankade efter nettoresultat): 

  hål 1 - 27

  hål 1 - 18

  hål 19 - 27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------