Öijared, gamla banan                                                                                                                      uppdaterad: 110602

söndag 29 maj

Stefan A, Anders E, Peter D

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tt2, sammanställning     tt2, hål för hål      tt2, bilder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------