Från: Anders Engelbrektsson [mailto:anders@ibe.se]

Skickat: den 23 juni 2015 16:45

 Till: Kjell Johansson; Stefan Augustsson

 Ämne: Re: FW: Tourtävling 6

 

HaHa:)

 

Bra att någon har koll!!

 

Jag hade till och med förträngt att det var jag själv som skrev från styrelsens sida :-[

 

___________________________________________

 

Kjell Johansson skrev den 2015-06-23 16:36:

 

 

Det är till att ha koll på sin mail!  ;-)

 Här nedan kan du se mailkorrespondensen (fr 2009, tt6 Hamra).

 Konsensus blev ett nej pga att förutsättningarna kan vara så olika vid olika

 tider under dagen.

 

 //Kjell

 

_____________________________________________

 

 

Subject: Tourtävling 6

 Date: Wed, 12 Aug 2009 07:19:55 +0200

 From: Anders@ibe.se

 To: stefan.augustsson@terminusspedition.com; kjelle.e@hotmail.com

 CC: lars.j@citysparkop.se

 

Hej Lasse,

 

Det har varit en del diskussioner kring senaste tävlingen på Kungsbacka GK. Olyckliga omständigheter medförde att du och Dan startade på morgonen istället för tillsammans med övriga i startfältet. Ett antal D&T:are inklusive mig själv tycker det blir fel när tävlingen inte  hålls ihop i ett samlat startfält. Förutsättningarna för spel kan vara mycket olika etc.

 

Vi hade också den märkliga situationen där Diddan och Lasse spelade sin match på Lycke under pågående ordinarie tourtävling, utan att gå i samma boll...

 

För att inte urvattna den fina struktur vi har i D&T är det läge för styrelsen att lyfta fram lite riktlinjer. Eftersom du är inblandad i sakfrågan och således jävig har övriga styrelsen haft en diskussion per mail som du kan följa nedan.

 

Beslut framgår också men är i korthet att din och Dans runda skall betraktas som en sällskapsrunda och inte som en tävlingsrond i D&T.

 

 

Hej så länge,

 

Hälsningar

 Anders E

 

__________________________________________

 

-----Ursprungligt meddelande-----

 Från: Stefan Augustsson [mailto:stefan.augustsson@terminusspedition.com]

 Skickat: må 2009-08-10 12:49

 Till: Kjell Johansson; Anders

 Ämne: SV: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 

 

Jag är helt inne Kjells linje och tycker att det är helt fel att två personer deltar i en tourtävling men att de inte spelar i samband med alla andra deltagare. Om en majoritet av styrelsen tycker att vi ska gå in och ogiltigförklarar Dan P och Lasse J:s resultat så blir det ju så och accepteras av mig, även om jag har en annan åsikt i just den frågan (Lasse J har ju inte rösträtt i detta fall)

 

Att vi sedan klargör och upprättar ett regelverk som gör att detta inte kan upprepas tar jag för givet!

 

Matchspelsincidenten med Peter D och Lasse Eric ser jag som passerad och vi får även inför kommande matchspels cup

 

tydliggöra vilka regler som gäller så att det inte upprepas igen.

 

 

/Stefan

 

Terminus Spedition & Transport AB

________________________________

 

Från: Kjell Johansson [mailto:kjelle.e@hotmail.com]

 Skickat: den 10 augusti 2009 12:32

 Till: Anders Engelbrektsson; Stefan Augustsson

 Ämne: RE: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 

 

Hej igen!

 

Visst finns det många tävlingar med 6 tim mellan första och sista bollen men då är det å andra sidan många fler deltagare. Då ingår det givetvis i spelet att väderförhållanden kan skilja, det är väl ingen som kan hävda annat. Försök istället att hitta en tävling där det är 5.5 tim mellan två närliggande bollar (om det inte varit avbrott av ngt slag).

 

Jag kan garantera att ingen hade gått med på att ex Dan hade vunnit den här tävlingen om det under deras speltid varit solsken och svag vind men det under resten av fältets speltid varit regn/vind med mycket sämre scorer som följd. Det hade blivit utdragna/hetsiga diskussioner fram och tillbaka. Detta är ju ngt, som vi genom åren har lärt oss, splittrar föreningen.

Jag kan hålla med dig Stefan att vårat regelverk har brister men jag kan inte se att inte högsta beslutande organ (styrelsen) kan gå in och styra upp något som det verkar som vi alla är överens om är orimligt (även de jag hann prata med innan tävlingen). Det kan ju mkt väl hända även i framtiden att ngt liknande kan inträffa.

 

Det måste ju i rimlighetens namn vara så att man skall spela under så liknande förhållanden som möjligt. Självklart kan det även vid våra tävlingar skilja ngt i väderförhållande men på 30-60 min mellan första o sista boll är det marginellt.

 

Jag hävdar igen att, om det inte sker avbrott pga regn/åska o dyl, så kan man inte ha ett 5.5 tim mellanrum mellan två närliggande bollar. Jag tycker med rätta att vi kan hävda att det blir ytterst godtyckligt om detta skulle få förekomma (vilket jag tycker vi kan skriva i vårat beslut). Var skall man dra gränsen, är det OK om det skiljer 5 m/s i vind men inte 6 m/s med förhållandena lika i övrigt. Det här kan knappast sättas regler för och då blir det godtyckligt vilket inte fungerar!

 

Vi kan ju inte garantera att vi alltid kan arrangera så att vi går ut i bollarna efter varandra men har vi ngn gång haft mer är en boll emellan våra bollar ?

 

Sen är det ju så att vad som händer i en enskild tävling påverkar hela årets tour så jag kan inte se hur tourvärdarna i en tävling kan bestämma över dylika saker.

 

Och återigen, tourvärdarna har ju inte gjort något fel utan varit ute i god tid och dessutom skrivit:

 

VIKTIGT ! VI ÖNSKAR SVAR SENAST SÖNDAG 26/7 !

 

Sålunda tycker jag:

 

- Att vi skall stämma i bäcken!

 

- Dan och Lasse inte skall ingå i tävlingen. Som jag sagt tidigare behöver vi inte diska dom utan de spelade helt enkelt en sällskapsrunda.

 

- Att styrelsen i sin "kommuniké" bla kan ange godtycklighet som ett av skälen till att dylikt förfarande ej kan tillåtas (lika för alla mm).

 

- Att vi i stadgarna skall skriva in om "tidsramarna" för tourtävlingar (och ev annat som kan tänkas vara svagheter i vårat regelverk).

 

- Att vi i stadgarna även skall skriva in att man i framtida "tvivelaktiga" frågor, skall höra av sig till styrelsen innan själva tävlingen spelas. Lämpligen då tourvärdarna. Styrelsen får sedan ta ett beslut huruvida    man tillåter förfarandet eller inte.

 

Jag vill bara klargöra min syn på match mellan Lasse och Diddan. Det känns som ni tyckte jag var lite lam i texten som beskrev vad jag tyckte. Jag får väl ta på mig detta men här är lite mer i klartext vad jag tycker:

 

- Jag har ingen förståelse för deras förfarande, tyder på sällsynt dålig känsla för vad golf/match går ut på!

 

- Det är givetvis fullständigt horribelt att spela match och inte gå i samma boll!

 

- Det går av förklarliga skäl inte att spela match på det sättet!

 

- Jag skulle mkt väl kunna tänka mig att lotta deras match .

 

Men

 

- Det är match och det är man mot man. Det påverkar resultatet i deras match (och inte resultatet för ett helt startfält). Det påverkar dock i viss mån motståndaren i nästa match.

 

- Det är första året vi spelar matchtävlingen och alla vet uppenbarligen inte vad match innebär.

 

Givetvis måste vi klargöra att detta är oacceptabelt och ytterligare strama upp formen för denna roliga tävling och spelform.

 

Jag har fått siffrorna för tt6 från Lasse E, håller på att processa dom men väntar med att lägga dom på hemsidan tills vi publicerat ett uttalande om Dan/Lasse. Jag tycker Engels förslag är bra men

 

-         Jag tror att det var Dans initiativ och vet inte i vilken mån tävlingsledningen "sanktionerat" detta.

 

-         Jag tycker vi kan ta upp matchspelsincidenten i ett separat uttalande.

 

-         Möjligen kan vi skriva om uppdateringar av stadgarna och initiativ för att undvika       framtida missöden.

 

 

/Kjell

 

________________________________

 

Date: Fri, 7 Aug 2009 09:01:07 +0200

 Subject: Re: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 From: anders@ibe.se

 To: kjelle.e@hotmail.com; stefan.augustsson@terminusspedition.com

 

Det var ett digert arbete vid tangentbordet Kjell!

 

OK,

 

I stort sett är vi överens om att det behövs lite ordning i leden. Kjell är klar över att resultaten inte skall räknas, Lasses och Dans runda är att betrakta som en sällskapsrunda. Stefans uppfattning är att om värdarna (tävlingsledningen) sanktionerat avvikelsen är det OK och spelarnas resultat skall räknas. Själv är jag kluven, med tanke på att vi är ett kompisgäng är det trevligare att fria än att fälla så länge det klaras ut vad som gäller fortsättningsvis.

 

I sakfrågan är det dock ingen tvekan om att det är upp till var och en att hålla reda på när tävlingen är och när anmälan skall vara inne. Där har Lasse och Dan missat.

 

Även  om du Kjell tycker matchfrågan med Diddan och Lasse är lite annorlunda  är det ändå ett symptom på något mindre önskvärt. Golf är en sport med regler och som bygger på ett stort eget ansvar. Hela poängen med D&Ts upplägg försvinner om man det är OK att spela match utan att mötas samt att spela en Tourtävling på egen hand. Det är ju egentligen bara en gränsdragningsfråga om det inte räcker med att man har en markör med sig och sen spelar ensam på en tid som passar.

 

 

Förslag till uttalande:

 

Tourtävling 6, Kungsbacka GK.

 

Bakgrund:

 

Dan och Lasse har på grund av olika orsaker missat att anmäla sig till ovan nämnda tävling inom utsatt tid. Deras önskan om att medverka försökte lösas av tävlingsledningen genom att erbjuda två tider på morgonen, ca 6 timmar före utsatt starttid.

 

Styrelsens åsikt:

 

Ovanstående lösning på ett i och för sig angeläget problem är inte förenligt med  D&Ts regelverk och andemening. Tidskillnaden i start kan få stor betydelse på spelförutsättningarna i väder och vind. Utöver de fysiska förutsättningarna försvinner också momentet med lottning av startfält samt en mängd psykologiska faktorer förknippat med tävlingsmomentet. Det blir också godtyckligt om man själv kan välja tid och spelpartner utifrån vad som passar den egna tidtabellen bäst.

 

Förtydligande av riktlinjer:

 

1.      Match spelas vid separat tillfälle, inom utsatt tidsintervall. Annars lottas matchen. I övrigt enligt de regler som publicerats på webben.

 2.      D&T tävlingar spelas i enlighet med regelverket, inga specialtillfällen eller separata starttider. Var och en är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om tid och plats. Tourvärdarna ser till att det bokas tider till alla som vill vara med.

 

Beslut:

 

Dan och Lasses spel på Kungsbacka GK, 5/7 -09 , är att betrakta som en sällskapsrunda och resultaten skall inte räknas in i Tourtävling 6.

 

Hälsningar

 

Anders.

 ______________________________

 

Den 2009-08-06 21.32, skrev "Kjell Johansson" <kjelle.e@hotmail.com <http://hotmail.com/> >:

 

Tjenare!

 Efter en dag på stranden (sicken fantastisk och för denna sommaren okaraktäristisk dag!) så har det bara smattrat till i mailboxen! Härligt!

 Jag tycker innehållet i er korrespondens följer dom riktlinjer vi pratade om igår Engel.

 

 ----------------------------------------

 

Från Bokat.se:

 Inbjudan skickades ut 2009-07-07 klockan 10:30

 

Påminnelse skickades till dem som ej svarat 2009-07-20 klockan 10:00

 

Information om vilka som tackat ja/nej skickades 2009-07-28 klockan 10:00

 

Sista dag/tid att svara på aktiviteten är 2009-07-26 klockan 20:00 

 

-----------------------------------------

 

Dvs tävlingen är utlyst i mkt god tid och det har dessutom gått ut en påminnelse i god tid!

 

Lasse och Peter har dessutom skrivit:

 VIKTIGT ! VI ÖNSKAR SVAR SENAST SÖNDAG 26/7

 

Kan ju knappast skrivas klarare!

 

Jag kan dock förstå Lasses och Dans frustration (sommar/semester/inte alltid datorer till hands, Lasse&Peter hade bara behövt ringa till 5 man och kolla, å andra sidan var det bara 5 man som missade att svara Ja eller Nej) och jag har inget emot att de försökte fixa det på egen hand (alla som vill skall givetvis få spela men under ordnade former). Jag ringde själv till en av killarna (som jag känner) i shopen tillika pro på Hamra men tyvärr fick jag inte tag på honom förrän ons lunch och vi gick då bort till kansliet men försent, då var Dan och Lasse redan ute på banan!

 Att anmälningstiden hade gått ut när de anmälde sig, ser jag inte som något problem, vi är ju ändå ett kompisgäng. Men detta faktum innebär ju också (som vi varit inne på många gånger och där man kan säga att vår filosofi härstammar ifrån), att för att undvika käbbel så spelar vi enligt svenska golfförbundets regler och under bestämda former!

 

Jag tycker följande (som jag också sa igår):

 

- Det är ju till syvende och sist Dan och Lasse J som har gjort fel

- Det är oacceptabelt att en tvåboll (eller tre/fyrboll) går ut nästan 5.5 tim före nästa boll och nästan 6 tim före sista bollen.

   Var skall det sluta ?

   * Du tourvärden, jag o Staffan kan inte gå ut vid 10 som er andra men vi tar en runda vid 18-tiden ikväll

     åsså skickar vi in resultaten...!?

   * Låt oss säga att det hade varit solsken och 2-3 m/s vind när Dan och Lasse gick ut och att det sen slog över till

     regn och 12 m/s. Det hade knappast varit acceptabelt! Var skall man dra gränsen, är det OK om det skiljer 5 m/s i vind

     men inte 6 m/s med förhållandena lika i övrigt. Det här kan knappast sättas regler för och då blir det godtyckligt vilket

     är oacceptabelt!

 - Hela spänningsmomentet/nervdallret försvinner ju med ett sådant upplägg. Inför tävling träffas man på rangen/puttinggreen/lunchen, man studerar motståndarna,

   man kommer med lite kommentarer/psykningar. Många är samlade kring 1a tee när man skall slå ut osv osv!

   Dan och Lasse har, som jag ser det, varit ute på en säkert behaglig men likväl en sällskapsrunda!

 - Jag tycker dessutom inte att det är upp till de enskilda tourvärdarna att avgöra. Resultatet av denna tävling påverkar hela

   touren och ärendet måste upp på styrelsenivå, där det nu också ligger.

 - Jag tycker inte att vi skall låta det gå för denna gången, därtill strider det för mycket mot D&Ts och golfens filosofi!

   Vi pratar också om att stämma i bäcken och därför är det viktigt att alla får sig en tankeställare!

 - Jag tycker inte att vi i vårat beslut skall säga att Dan och Lasse är diskade, dom har helt enkelt inte varit med i tävlingen!

 

Jag måste säga att jag är ngt förvånad över att Dan och Lasse just, som båda är något av old school/by the book, kan tänka sig en

 sådan här lösning...?!

 

Vad gäller "matchen" mellan Diddan och Lasse så tycker jag att det delvis är en annan sak:

 - Givetvis har de ju inte spelat ngn match. Man kan inte gå i olika bollar när man spelar match. Hela tanken med matchspelet är ju att

   man spelar man mot man. I match spelar man på den andres resultat (i viss mån),

   * Har motståndaren slagit out har man möjlighet att spela safe

   * Har motståndaren sänkt sin putt kan man gå för sin egen putt

   * Har motståndaren sänkt sin putt blir det å andra sidan nervöst att slå sin egen.

   osv osv

   Detta moment finns ju inte i deras match.

 - Å andra sidan är det match man mot man och vad man kommer överens sinsemellan kan tänkas gälla. I detta fallet

   har dom dock gått för långt!

 - Det är första året vi spelar matcher och jag tycker det räcker med att "hänga ut dom" en aning på årsmötet och sedan dra vad som gäller

   framöver (enl vad Engel skriver nedan).

 

Engel, snickrar du ihop ett uttalande  som Stefan och jag (vem är suppleant ?) kan titta igenom och kommentera och så publicerar vi det på

 hemsidan. När jag sedan publicerar resultaten så har jag inte med deras siffror överhuvudtaget.

 Lasse Engsfelt ringde förut när hans satt och la in siffrorna på tävlingsprotokollet. Dennis hade räknat med 18 i slope (förtryckt var 16) vilket innebar att

 han hade lämnat in ett resultat som var två bättre än det riktiga. Dennis är ansvarig för att skriva rätt slope men i och med att det även var förtryckt så

 känns det som att han inte skall diskas. Vår riktlinje tidigare har ju varit att resultaten på hålen skall vara rätt inskrivna och att vi i efterhand rättar till

 summeringsfel. Det här är ju ngt liknade men med en liten twist. Vad tycker ni ?

 

/Kjell

 

_______________________________

 

Date: Thu, 6 Aug 2009 12:32:30 +0200

 Subject: Re: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 From: anders@ibe.se <http://ibe.se/>

 To: stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>

 CC: kjelle.e@hotmail.com <http://hotmail.com/>

 

Visst kan man se det så. Vi avvaktar kommentarer från resten av styrelsen (Kjell) innan vi går ut med något.

 ______________________________

 

 

Den 2009-08-06 12.11, skrev "Stefan Augustsson"

 

Det ligger ju på värdarna att genomföra tävlingen, och finns det inga klara riktlinjer som gäller speltiderna kan ju dom ha godkänt att

 två stycken spelade 09.00.. (eftersom det är värdparets ansvar att ordna starttidet) har dom gjort det tycker jag därför vore konstigt om vi i efterhand åtgärdade detta, utan att vi istället ska se till att det finns regler riktlinjer så att detta inte kan ske igen.

 

/S

 

Terminus Spedition & Transport AB

 

________________________________

 

Från: Anders Engelbrektsson [mailto:anders@ibe.se]

 Skickat: den 6 augusti 2009 11:37

 Till: Stefan Augustsson

 Kopia: Kjell Johansson

 Ämne: Re: SV: SV: Tävlingen igår

 

Visst men jag tycker inte det ligger på värdarnas ansvar att hantera frågan.

 

Jag talade med värdarna igår om att de skulle skicka in samtliga resultat men att styrelsen beslutar i frågan. Vi kan som sagt köra med låt gå för denna gång...

 

_______________________________

 

 

Den 2009-08-06 10.14, skrev "Stefan Augustsson"

 

 Frågan är ju om tävlingsledningen har godkänt, eller till och med kanske sagt till dem att spela när dom gjorde.

 Är det så tycker jag svårt att göra ngt åt det retroaktivt, utan vi får i stället se till att ha regler som reglerar och klargör vad som gälle med anmälningstider, speltider etc..

 

/S

 

Terminus Spedition & Transport AB

 

________________________________

 

 

Från: Anders Engelbrektsson [mailto:anders@ibe.se]

 Skickat: den 6 augusti 2009 10:00

 Till: Stefan Augustsson; Kjell Johansson

 Ämne: Re: SV: Tävlingen igår

 

OK, hur skall vi tackla denna tävling? Stryka resultaten eller låta gå för denna gång?

 

Häls

 Anders

 

_________________________________

 

Den 2009-08-06 09.47, skrev "Stefan Augustsson"

 

 Hej

 

Håller med Anders..

 Vi har struktur och regler och som är till för att följas.. och om vi inte stämmer i bäcken kan undantagen snart bli regel.

 

Sedan vet jag inte om tävlingsledningen har sanktionerat den tidiga starten, men då kanske vi får lägga in i reglerna att samtliga starttider i tävlingen ska vara i varandras närhet.

 

/Stefan

 

 

Terminus Spedition & Transport AB

 

________________________________

 

 

Från: Anders Engelbrektsson [mailto:anders@ibe.se]

 Skickat: den 6 augusti 2009 09:30

 Till: Kjell Johansson

 Kopia: Stefan Augustsson

 Ämne: Tävlingen igår

 

Hej på er,

 

Tävlingen igår gick fint. Banan är i kanonskick men det enda tråkiga var speltempot med mycket väntetid. Claes gick på 70 och vann med Janne som tvåa och undertecknad som trea.

 

Problemet är situationen där Dan och Lasse  gick ut redan vid 9 tiden. Känner inte till hela bakgrunden men tydligen hade dessa två inte uppmärksammat sista anmälningsdag och därför fanns det inte speltider för dem när de väl anmält sig.

 

Nu kan man tycka att i detta fall spelar det inte så stor roll eftersom förutsättningarna i princip var identiska oavsett vilken tid på dagen man gick ut.

 

Jag tycker dock inte att det skall vara möjligt att spela en tävling på detta sätt för då är vi snart inne på ett sluttande plan. Ta exemplet Lasse och Diddan som spelade sin match under pågående tourtävling, utan att gå i samma boll..!?

 

Orsaken till att D&T fungerar så bra är vår suveräna ordning och reda, inte minst nu när webben alltid är uppdaterad, kallelse kommer på Bokat, spelveckor är beslutade i januari etc. Ingen kan säga att man inte vet om när det är dags för spel.

 

Jag tycker det är dags att stämma i bäcken:

 

1.      Match spelas vid separat tillfälle, inom utsatt tidsintervall. Annars lottas matchen

 2.      D&T tävlingar spelas i enlighet med regelverket, inga specialtillfällen eller separata starttider. Var och en är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om tid och plats. Tourvärdarna ser till att det bokas tider till alla som vill vara med.

 

 

Tycker detta skall förtydligas genom ett beslut och uttalande från styrelsen.

 

 

Diskussion:

 

Skall vi låta detta tillfälle med Dan och Lasse passera för denna gången, med hänsyn till oklart regelverk och att förhållandena var identiska? Eller redan nu stryka deras resultat?

 

 

Hälsningar

 

Anders E

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

Re: FW: Tourtävling 6

 

Anders Engelbrektsson

 

 2015-06-23

 

Till: Kjell Johansson, Stefan Augustsson

 

 

 

HaHa:)

 

 Bra att någon har koll!!

 

 Jag hade till och med förträngt att det var jag själv som skrev från styrelsens sida :-[

 

 

 

 

Kjell Johansson skrev den 2015-06-23 16:36:

 

 

 

Det är till att ha koll på sin mail!  ;-)

Här nedan kan du se mailkorrespondensen (fr 2009, tt6 Hamra).

 Konsensus blev ett nej pga att förutsättningarna kan vara så olika vid olika

 tider under dagen.

 

 //Kjell

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Subject: Tourtävling 6

 Date: Wed, 12 Aug 2009 07:19:55 +0200

 From: Anders@ibe.se

 To: stefan.augustsson@terminusspedition.com; kjelle.e@hotmail.com

 CC: lars.j@citysparkop.se

 

Hej Lasse,

 

 Det har varit en del diskussioner kring senaste tävlingen på Kungsbacka GK. Olyckliga omständigheter medförde att du och Dan startade på morgonen istället för tillsammans med övriga i startfältet. Ett antal D&T:are inklusive mig själv tycker det blir fel när tävlingen inte  hålls ihop i ett samlat startfält. Förutsättningarna för spel kan vara mycket olika etc.

 

 Vi hade också den märkliga situationen där Diddan och Lasse spelade sin match på Lycke under pågående ordinarie tourtävling, utan att gå i samma boll...

 

 För att inte urvattna den fina struktur vi har i D&T är det läge för styrelsen att lyfta fram lite riktlinjer. Eftersom du är inblandad i sakfrågan och således jävig har övriga styrelsen haft en diskussion per mail som du kan följa nedan.

 

 Beslut framgår också men är i korthet att din och Dans runda skall betraktas som en sällskapsrunda och inte som en tävlingsrond i D&T.

 

 

 Hej så länge,

 

 Hälsningar

 Anders E

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Stefan Augustsson [mailto:stefan.augustsson@terminusspedition.com]

 Skickat: må 2009-08-10 12:49

 Till: Kjell Johansson; Anders

 Ämne: SV: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 

 

 

 Jag är helt inne Kjells linje och tycker att det är helt fel att två personer deltar i en tourtävling men att de inte spelar i samband med alla andra deltagare. Om en majoritet av styrelsen tycker att vi ska gå in och ogiltigförklarar Dan P och Lasse J:s resultat så blir det ju så och accepteras av mig, även om jag har en annan åsikt i just den frågan (Lasse J har ju inte rösträtt i detta fall)

 

 

 

 Att vi sedan klargör och upprättar ett regelverk som gör att detta inte kan upprepas tar jag för givet!

 

 

 

 Matchspelsincidenten med Peter D och Lasse Eric ser jag som passerad och vi får även inför kommande matchspels cup

 

 tydliggöra vilka regler som gäller så att det inte upprepas igen.

 

 

 

 /Stefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminus Spedition & Transport AB

 Box 48013

 418 21  GOTEBORG

 SWEDEN

 Phone: +46-31640210

 Fax: +46-31535430

 e-mail: stefan.augustsson@terminusspedition.com

www.terminusspedition.com

 

 

 

 Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2000, som bland annat begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att ta ut samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll. NSAB 2000 gäller med undantag för tidslöfte i § 6 andra stycket och § 20 B samt med undantag för försäkringsplikt i § 27 C punkt 3.

 

 All assignments are conducted in accordance with NSAB 2000, which, for example, limits our liability and empowers us to obtain payment of all our claims due by sale of property under our control. NSAB 2000 applies with the exception of time guarantee as referred to in § 6, subs. 2 and § 20 B as well as the exemption from the insurance obligation as stipulated in § 27 C 3.

 

 ________________________________

 

 Från: Kjell Johansson [mailto:kjelle.e@hotmail.com]

 Skickat: den 10 augusti 2009 12:32

 Till: Anders Engelbrektsson; Stefan Augustsson

 Ämne: RE: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 

 

 

 Hej igen!

 

 Visst finns det många tävlingar med 6 tim mellan första och sista bollen men då är det å andra sidan många fler deltagare. Då ingår det givetvis i spelet att väderförhållanden kan skilja, det är väl ingen som kan hävda annat. Försök istället att hitta en tävling där det är 5.5 tim mellan två närliggande bollar (om det inte varit avbrott av ngt slag).

 

 Jag kan garantera att ingen hade gått med på att ex Dan hade vunnit den här tävlingen om det under deras speltid varit solsken och svag vind men det under resten av fältets speltid varit regn/vind med mycket sämre scorer som följd. Det hade blivit utdragna/hetsiga diskussioner fram och tillbaka. Detta är ju ngt, som vi genom åren har lärt oss, splittrar föreningen.

 

 Jag kan hålla med dig Stefan att vårat regelverk har brister men jag kan inte se att inte högsta beslutande organ (styrelsen) kan gå in och styra upp något som det verkar som vi alla är överens om är orimligt (även de jag hann prata med innan tävlingen). Det kan ju mkt väl hända även i framtiden att ngt liknande kan inträffa.

 

 Det måste ju i rimlighetens namn vara så att man skall spela under så liknande förhållanden som möjligt. Självklart kan det även vid våra tävlingar skilja ngt i väderförhållande men på 30-60 min mellan första o sista boll är det marginellt.

 

 Jag hävdar igen att, om det inte sker avbrott pga regn/åska o dyl, så kan man inte ha ett 5.5 tim mellanrum mellan två närliggande bollar. Jag tycker med rätta att vi kan hävda att det blir ytterst godtyckligt om detta skulle få förekomma (vilket jag tycker vi kan skriva i vårat beslut). Var skall man dra gränsen, är det OK om det skiljer 5 m/s i vind men inte 6 m/s med förhållandena lika i övrigt. Det här kan knappast sättas regler för och då blir det godtyckligt vilket inte fungerar!

 

 Vi kan ju inte garantera att vi alltid kan arrangera så att vi går ut i bollarna efter varandra men har vi ngn gång haft mer är en boll emellan våra bollar ?

 

 Sen är det ju så att vad som händer i en enskild tävling påverkar hela årets tour så jag kan inte se hur tourvärdarna i en tävling kan bestämma över dylika saker.

 

 Och återigen, tourvärdarna har ju inte gjort något fel utan varit ute i god tid och dessutom skrivit:

 

 VIKTIGT ! VI ÖNSKAR SVAR SENAST SÖNDAG 26/7 !

 

 

 

 Sålunda tycker jag:

 

- Att vi skall stämma i bäcken!

 

-        - Dan och Lasse inte skall ingå i tävlingen. Som jag sagt tidigare behöver vi inte diska dom utan de spelade helt enkelt en sällskapsrunda.

 

-         - Att styrelsen i sin "kommuniké" bla kan ange godtycklighet som ett av skälen till att dylikt förfarande ej kan tillåtas (lika för alla mm).

 

-         - Att vi i stadgarna skall skriva in om "tidsramarna" för tourtävlingar (och ev annat som kan tänkas vara svagheter i vårat regelverk).

 

-         - Att vi i stadgarna även skall skriva in att man i framtida "tvivelaktiga" frågor, skall höra av sig till styrelsen innan själva tävlingen spelas. Lämpligen då tourvärdarna. Styrelsen får sedan ta ett beslut huruvida    man tillåter förfarandet eller inte.

 

 

 

 

 

 Jag vill bara klargöra min syn på match mellan Lasse och Diddan. Det känns som ni tyckte jag var lite lam i texten som beskrev vad jag tyckte. Jag får väl ta på mig detta men här är lite mer i klartext vad jag tycker:

 

-         - Jag har ingen förståelse för deras förfarande, tyder på sällsynt dålig känsla för vad golf/match går ut på!

 

-         - Det är givetvis fullständigt horribelt att spela match och inte gå i samma boll!

 

-         - Det går av förklarliga skäl inte att spela match på det sättet!

 

-         - Jag skulle mkt väl kunna tänka mig att lotta deras match .

 

 

 

 Men

 

-         - Det är match och det är man mot man. Det påverkar resultatet i deras match (och inte resultatet för ett helt startfält). Det påverkar dock i viss mån motståndaren i nästa match.

 

-         - Det är första året vi spelar matchtävlingen och alla vet uppenbarligen inte vad match innebär.

 

 

 

 Givetvis måste vi klargöra att detta är oacceptabelt och ytterligare strama upp formen för denna roliga tävling och spelform.

 

 

 

 Jag har fått siffrorna för tt6 från Lasse E, håller på att processa dom men väntar med att lägga dom på hemsidan tills vi publicerat ett uttalande om Dan/Lasse. Jag tycker Engels förslag är bra men

 

-         Jag tror att det var Dans initiativ och vet inte i vilken mån tävlingsledningen "sanktionerat" detta.

 

-         Jag tycker vi kan ta upp matchspelsincidenten i ett separat uttalande.

 

-         Möjligen kan vi skriva om uppdateringar av stadgarna och initiativ för att undvika framtida missöden.

 

 

 

 /Kjell

 

 

 

 

 ________________________________

 

 Date: Fri, 7 Aug 2009 09:01:07 +0200

 Subject: Re: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 From: anders@ibe.se

 To: kjelle.e@hotmail.com; stefan.augustsson@terminusspedition.com

 

 Det var ett digert arbete vid tangentbordet Kjell!

 

 OK,

 

 I stort sett är vi överens om att det behövs lite ordning i leden. Kjell är klar över att resultaten inte skall räknas, Lasses och Dans runda är att betrakta som en sällskapsrunda. Stefans uppfattning är att om värdarna (tävlingsledningen) sanktionerat avvikelsen är det OK och spelarnas resultat skall räknas. Själv är jag kluven, med tanke på att vi är ett kompisgäng är det trevligare att fria än att fälla så länge det klaras ut vad som gäller fortsättningsvis.

 

 I sakfrågan är det dock ingen tvekan om att det är upp till var och en att hålla reda på när tävlingen är och när anmälan skall vara inne. Där har Lasse och Dan missat.

 

 Även  om du Kjell tycker matchfrågan med Diddan och Lasse är lite annorlunda  är det ändå ett symptom på något mindre önskvärt. Golf är en sport med regler och som bygger på ett stort eget ansvar. Hela poängen med D&Ts upplägg försvinner om man det är OK att spela match utan att mötas samt att spela en Tourtävling på egen hand. Det är ju egentligen bara en gränsdragningsfråga om det inte räcker med att man har en markör med sig och sen spelar ensam på en tid som passar.

 

 

 Förslag till uttalande:

 

 Tourtävling 6, Kungsbacka GK.

 

 Bakgrund:

 

 Dan och Lasse har på grund av olika orsaker missat att anmäla sig till ovan nämnda tävling inom utsatt tid. Deras önskan om att medverka försökte lösas av tävlingsledningen genom att erbjuda två tider på morgonen, ca 6 timmar före utsatt starttid.

 

 Styrelsens åsikt:

 

 Ovanstående lösning på ett i och för sig angeläget problem är inte förenligt med  D&Ts regelverk och andemening. Tidskillnaden i start kan få stor betydelse på spelförutsättningarna i väder och vind. Utöver de fysiska förutsättningarna försvinner också momentet med lottning av startfält samt en mängd psykologiska faktorer förknippat med tävlingsmomentet. Det blir också godtyckligt om man själv kan välja tid och spelpartner utifrån vad som passar den egna tidtabellen bäst.

 

 Förtydligande av riktlinjer:

 

 1.      Match spelas vid separat tillfälle, inom utsatt tidsintervall. Annars lottas matchen. I övrigt enligt de regler som publicerats på webben.

 2.      D&T tävlingar spelas i enlighet med regelverket, inga specialtillfällen eller separata starttider. Var och en är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om tid och plats. Tourvärdarna ser till att det bokas tider till alla som vill vara med.

 

 

 

 Beslut

 

 Dan och Lasses spel på Kungsbacka GK, 5/7 -09 , är att betrakta som en sällskapsrunda och resultaten skall inte räknas in i Tourtävling 6.

 

 

 

 Hälsningar

 

 Anders.

 

 

 Den 2009-08-06 21.32, skrev "Kjell Johansson" <kjelle.e@hotmail.com <http://hotmail.com/> >:

 

 Tjenare!

 Efter en dag på stranden (sicken fantastisk och för denna sommaren okaraktäristisk dag!) så

 har det bara smattrat till i mailboxen! Härligt!

 Jag tycker innehållet i er korrespondens följer dom riktlinjer vi pratade om igår Engel.

 

 Från Bokat.se:

 Inbjudan skickades ut 2009-07-07 klockan 10:30

 

 Påminnelse skickades till dem som ej svarat 2009-07-20 klockan 10:00

 

 Information om vilka som tackat ja/nej skickades 2009-07-28 klockan 10:00

 

 Sista dag/tid att svara på aktiviteten är 2009-07-26 klockan 20:00  Dvs tävlingen är utlyst i mkt god tid och det har dessutom gått ut en påminnelse i got tid!

 

 Lasse och Peter har dessutom skrivit:

 VIKTIGT ! VI ÖNSKAR SVAR SENAST SÖNDAG 26/7

 

 Kan ju knappast skrivas klarare!

 

 Jag kan dock förstå Lasses och Dans frustration (sommar/semester/inte alltid datorer till hands, Lasse&Peter hade bara behövt ringa till 5 man och kolla,

 å andra sidan var det bara 5 man som missade att svara Ja eller Nej) och jag har inget emot att de försökte fixa det på egen hand (alla som vill skall

 givetvis få spela men under ordnade former). Jag ringde själv till en av killarna (som jag känner) i shopen tillika pro på Hamra men tyvärr fick jag inte tag på

 honom förrän ons lunch och vi gick då bort till kansliet men försent, då var Dan och Lasse redan ute på banan!

 Att anmälningstiden hade gått ut när de anmälde sig, ser jag inte som något problem, vi är ju ändå ett kompisgäng. Men detta faktum innebär

 ju också (som vi varit inne på många gånger och där man kan säga att vår filosofi härstammar ifrån), att för att undvika käbbel så spelar vi enligt

 svenska golfförbundets regler och under bestämda former!

 

 Jag tycker följande (som jag också sa igår):

 

- Det är ju till syvende och sist Dan och Lasse J som har gjort fel

- Det är oacceptabelt att en tvåboll (eller tre/fyrboll) går ut nästan 5.5 tim före nästa boll och nästan 6 tim före sista bollen.

   Var skall det sluta ?

   * Du tourvärden, jag o Staffan kan inte gå ut vid 10 som er andra men vi tar en runda vid 18-tiden ikväll

     åsså skickar vi in resultaten...!?

   * Låt oss säga att det hade varit solsken och 2-3 m/s vind när Dan och Lasse gick ut och att det sen slog över till

     regn och 12 m/s. Det hade knappast varit acceptabelt! Var skall man dra gränsen, är det OK om det skiljer 5 m/s i vind

     men inte 6 m/s med förhållandena lika i övrigt. Det här kan knappast sättas regler för och då blir det godtyckligt vilket

     är oacceptabelt!

- Hela spänningsmomentet/nervdallret försvinner ju med ett sådant upplägg. Inför tävling träffas man på rangen/puttinggreen/lunchen, man studerar motståndarna,

   man kommer med lite kommentarer/psykningar. Många är samlade kring 1a tee när man skall slå ut osv osv!

   Dan och Lasse har, som jag ser det, varit ute på en säkert behaglig men likväl en sällskapsrunda!

- Jag tycker dessutom inte att det är upp till de enskilda tourvärdarna att avgöra. Resultatet av denna tävling påverkar hela

   touren och ärendet måste upp på styrelsenivå, där det nu också ligger.

- Jag tycker inte att vi skall låta det gå för denna gången, därtill strider det för mycket mot D&Ts och golfens filosofi!

   Vi pratar också om att stämma i bäcken och därför är det viktigt att alla får sig en tankeställare!

- Jag tycker inte att vi i vårat beslut skall säga att Dan och Lasse är diskade, dom har helt enkelt inte varit med i tävlingen!

 

 Jag måste säga att jag är ngt förvånad över att Dan och Lasse just, som båda är något av old school/by the book, kan tänka sig en

 sådan här lösning...?!

 

 Vad gäller "matchen" mellan Diddan och Lasse så tycker jag att det delvis är en annan sak:

- Givetvis har de ju inte spelat ngn match. Man kan inte gå i olika bollar när man spelar match. Hela tanken med matchspelet är ju att

   man spelar man mot man. I match spelar man på den andres resultat (i viss mån),

   * Har motståndaren slagit out har man möjlighet att spela safe

   * Har motståndaren sänkt sin putt kan man gå för sin egen putt

   * Har motståndaren sänkt sin putt blir det å andra sidan nervöst att slå sin egen.

   osv osv

   Detta moment finns ju inte i deras match.

- Å andra sidan är det match man mot man och vad man kommer överens sinsemellan kan tänkas gälla. I detta fallet

   har dom dock gått för långt!

- Det är första året vi spelar matcher och jag tycker det räcker med att "hänga ut dom" en aning på årsmötet och sedan dra vad som gäller

   framöver (enl vad Engel skriver nedan).

 

 Engel, snickrar du ihop ett uttalande  som Stefan och jag (vem är suppleant ?) kan titta igenom och kommentera och så publicerar vi det på

 hemsidan. När jag sedan publicerar resultaten så har jag inte med deras siffror överhuvudtaget.

 Lasse Engsfelt ringde förut när hans satt och la in siffrorna på tävlingsprotokollet. Dennis hade räknat med 18 i slope (förtryckt var 16) vilket innebar att

 han hade lämnat in ett resultat som var två bättre än det riktiga. Dennis är ansvarig för att skriva rätt slope men i och med att det även var förtryckt så

 känns det som att han inte skall diskas. Vår riktlinje tidigare har ju varit att resultaten på hålen skall vara rätt inskrivna och att vi i efterhand rättar till

 summeringsfel. Det här är ju ngt liknade men med en liten twist. Vad tycker ni ?

 

 /Kjell

 

 

 ________________________________

 

 

 

 

 Date: Thu, 6 Aug 2009 12:32:30 +0200

 Subject: Re: SV: SV: SV: Tävlingen igår

 From: anders@ibe.se <http://ibe.se/>

 To: stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>

 CC: kjelle.e@hotmail.com <http://hotmail.com/>

 

 Visst kan man se det så. Vi avvaktar kommentarer från resten av styrelsen (Kjell) innan vi går ut med något.

 

 

 

 

 

 

 Den 2009-08-06 12.11, skrev "Stefan Augustsson" <stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>  <http://terminusspedition.com/> >:

 

 

 

 

 

 Det ligger ju på värdarna att genomföra tävlingen, och finns det inga klara riktlinjer som gäller speltiderna kan ju dom ha godkänt att

 två stycken spelade 09.00.. (eftersom det är värdparets ansvar att ordna starttidet) har dom gjort det tycker jag därför vore konstigt om vi i efterhand åtgärdade detta, utan att vi istället ska se till att det finns regler riktlinjer så att detta inte kan ske igen.

 

 /S

 

 

 

 

 Terminus Spedition & Transport AB

 Box 48013

 418 21  GOTEBORG

 SWEDEN

 Phone: +46-31640210

 Fax: +46-31535430

 e-mail: stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>  <http://terminusspedition.com/>

www.terminusspedition.com <http://www.terminusspedition.com >  <http://www.terminusspedition.com/> >

 

 

 

 Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2000, som bland annat begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att ta ut samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll. NSAB 2000 gäller med undantag för tidslöfte i § 6 andra stycket och § 20 B samt med undantag för försäkringsplikt i § 27 C punkt 3.

 

 All assignments are conducted in accordance with NSAB 2000, which, for example, limits our liability and empowers us to obtain payment of all our claims due by sale of property under our control. NSAB 2000 applies with the exception of time guarantee as referred to in § 6, subs. 2 and § 20 B as well as the exemption from the insurance obligation as stipulated in § 27 C 3.

 

 ________________________________

 

 Från: Anders Engelbrektsson [mailto:anders@ibe.se]

 Skickat: den 6 augusti 2009 11:37

 Till: Stefan Augustsson

 Kopia: Kjell Johansson

 Ämne: Re: SV: SV: Tävlingen igår

 

 Visst men jag tycker inte det ligger på värdarnas ansvar att hantera frågan.

 

 Jag talade med värdarna igår om att de skulle skicka in samtliga resultat men att styrelsen beslutar i frågan. Vi kan som sagt köra med låt gå för denna gång...

 

 

 

 

 

 

 Den 2009-08-06 10.14, skrev "Stefan Augustsson" <stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>  <http://terminusspedition.com/> >:

 Frågan är ju om tävlingsledningen har godkänt, eller till och med kanske sagt till dem att spela när dom gjorde.

 Är det så tycker jag svårt att göra ngt åt det retroaktivt, utan vi får i stället se till att ha regler som reglerar och klargör vad som gälle med anmälningstider, speltider etc..

 

 /S

 

 Terminus Spedition & Transport AB

 Box 48013

 418 21  GOTEBORG

 SWEDEN

 Phone: +46-31640210

 Fax: +46-31535430

 e-mail: stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>  <http://terminusspedition.com/>

www.terminusspedition.com <http://www.terminusspedition.com >  <http://www.terminusspedition.com/> >

 

 

 

 Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2000, som bland annat begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att ta ut samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll. NSAB 2000 gäller med undantag för tidslöfte i § 6 andra stycket och § 20 B samt med undantag för försäkringsplikt i § 27 C punkt 3.

 

 All assignments are conducted in accordance with NSAB 2000, which, for example, limits our liability and empowers us to obtain payment of all our claims due by sale of property under our control. NSAB 2000 applies with the exception of time guarantee as referred to in § 6, subs. 2 and § 20 B as well as the exemption from the insurance obligation as stipulated in § 27 C 3.

 

 ________________________________

 

 

 Från: Anders Engelbrektsson [mailto:anders@ibe.se]

 Skickat: den 6 augusti 2009 10:00

 Till: Stefan Augustsson; Kjell Johansson

 Ämne: Re: SV: Tävlingen igår

 

 OK, hur skall vi tackla denna tävling? Stryka resultaten eller låta gå för denna gång?

 

 Häls

 Anders

 

 

 Den 2009-08-06 09.47, skrev "Stefan Augustsson" <stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>  <http://terminusspedition.com/> >:

 Hej

 

 Håller med Anders..

 Vi har struktur och regler och som är till för att följas.. och om vi inte stämmer i bäcken kan undantagen snart bli regel.

 

 Sedan vet jag inte om tävlingsledningen har sanktionerat den tidiga starten, men då kanske vi får lägga in i reglerna att samtliga starttider i tävlingen ska vara i varandras närhet.

 

 /Stefan

 

 

 Terminus Spedition & Transport AB

 Box 48013

 418 21  GOTEBORG

 SWEDEN

 Phone: +46-31640210

 Fax: +46-31535430

 e-mail: stefan.augustsson@terminusspedition.com <http://terminusspedition.com/>  <http://terminusspedition.com/>

www.terminusspedition.com <http://www.terminusspedition.com >  <http://www.terminusspedition.com/> >

 

 

 

 Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2000, som bland annat begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att ta ut samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll. NSAB 2000 gäller med undantag för tidslöfte i § 6 andra stycket och § 20 B samt med undantag för försäkringsplikt i § 27 C punkt 3.

 

 All assignments are conducted in accordance with NSAB 2000, which, for example, limits our liability and empowers us to obtain payment of all our claims due by sale of property under our control. NSAB 2000 applies with the exception of time guarantee as referred to in § 6, subs. 2 and § 20 B as well as the exemption from the insurance obligation as stipulated in § 27 C 3.

 

 ________________________________

 

 

 Från: Anders Engelbrektsson [mailto:anders@ibe.se]

 Skickat: den 6 augusti 2009 09:30

 Till: Kjell Johansson

 Kopia: Stefan Augustsson

 Ämne: Tävlingen igår

 

 Hej på er,

 

 Tävlingen igår gick fint. Banan är i kanonskick men det enda tråkiga var speltempot med mycket väntetid. Claes gick på 70 och vann med Janne som tvåa och undertecknad som trea.

 

 Problemet är situationen där Dan och Lasse  gick ut redan vid 9 tiden. Känner inte till hela bakgrunden men tydligen hade dessa två inte uppmärksammat sista anmälningsdag och därför fanns det inte speltider för dem när de väl anmält sig.

 

 Nu kan man tycka att i detta fall spelar det inte så stor roll eftersom förutsättningarna i princip var identiska oavsett vilken tid på dagen man gick ut.

 

 Jag tycker dock inte att det skall vara möjligt att spela en tävling på detta sätt för då är vi snart inne på ett sluttande plan. Ta exemplet Lasse och Diddan som spelade sin match under pågående tourtävling, utan att gå i samma boll..!?

 

 Orsaken till att D&T fungerar så bra är vår suveräna ordning och reda, inte minst nu när webben alltid är uppdaterad, kallelse kommer på Bokat, spelveckor är beslutade i januari etc. Ingen kan säga att man inte vet om när det är dags för spel.

 

 Jag tycker det är dags att stämma i bäcken:

 

 1.      Match spelas vid separat tillfälle, inom utsatt tidsintervall. Annars lottas matchen

 2.      D&T tävlingar spelas i enlighet med regelverket, inga specialtillfällen eller separata starttider. Var och en är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om tid och plats. Tourvärdarna ser till att det bokas tider till alla som vill vara med.

 

 

 Tycker detta skall förtydligas genom ett beslut och uttalande från styrelsen.

 

 

 Diskussion:

 

 Skall vi låta detta tillfälle med Dan och Lasse passera för denna gången, med hänsyn till oklart regelverk och att förhållandena var identiska? Eller redan nu stryka deras resultat?

 

 

 Hälsningar

 

 Anders E