tävlingsprotokoll 2011

Öppna, fyll i och spara ner på egna hårddisken. Skicka sedan dokumentet till Webansvarig.

Webansvarig 2011 är Kjell (kjelle.e@hotmail.com).

Senast två dagar efter tävling skall siffrorna, korrekt ifyllda, vara inskickade.

Ex:  tävling lördag - inskickat senast måndag

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------