Tjenare,

Har gått igenom siffrorna från Majorn och det är som alltid intressant läsning – Fantastiska siffror av Rafael, bra siffror av många men också en del som inte är helt enligt böckerna.

Men majorn är ju majorn med all vad det innebär av golf och gott leverne. :)
Detta innebär ju att det på många håll är taggade, glada men också en smula trötta killar (som kanske inte bryr sig för tillfället…) som spelar, 
för scorer och slutligen summerar scorerna.
Sedan skall ju tävlingsledningen hålla ordning på (18 x 2 = ) 36 scorekort och dessutom summera ihop och ranka dessa. Resultatet av det 
hela är:
- siffror på scorekort som inte stämmer med siffrorna i GameBook
- summering av scorer på scorekortet som inte stämmer.
- totalsummering som inte stämmer. 
- få som signerar scorekortet
- kontentan av ovanstående är resultatlistor som inte stämmer.
Mycket utav ovanstående händer i princip aldrig under resten av året, för då sitter spelarna efteråt i de grupper de spelat i och jämför score-
kort och gamebook. Man kommer fram till rätt siffror och man summerar därefter och kommer fram till korrekta brutto- och nettosummor.

majorn blir det inte fullt ut så, av olika anledningar. När det gäller toppplaceringarna så är det aldrig några problem ens under majorn men när
man går nedåt i resultat-listorna så kommer felen insmygande.

Det är ju olyckligt att det är vid Majorn, som pga av högre poängsättning är den tävling som har störst genomslagskraft.
Vi har ju använt GameBook i några år och det är ju en fantastisk ”innovation” som ju ytterligare höjt mervärdet i våra tävlingar och det skall 
vi ju givetvis fortsätta med (Gamebook har ju egentligen inte med problemet att göra).
Vi har dessutom bestämt att det räcker att vi för ett gemensamt scorekort för bollen och att det är detta som är det legala dokumentet för 
att föra scorer och summera dessa.
Det är detta dokument som gäller som resultatdokument vid våra tävlingar.
I slutändan vill vi ju att de resultat som vi producerar ute på banan är de resultat som avgör hur det går i våra tävlingar.
I regelboken står det i sammanfattning (fullständiga regler längst ner):
-      Tävlaren är ansvarig för att rätt bruttoscore finns angiven för varje hål på hans scorekort. Om spelaren på något hål har angivit en lägre 
score
än vad han hade är han diskvalificerad. Om spelaren på något hål har angivit en högre score än vad han hade gäller den högre
scoren.
Regel 6-6b/Plikt mot regel 6-6b

-     Efter avslutad rond bör tävlaren kontrollera scoren på varje hål och
reda ut eventuella tveksamheter med tävlingsledningen. Han måste
försäkra sig om att markören eller markörerna signerat scorekortet, signera scorekortet själv och lämna in det till tävlingsledningen så
snart som möjligt.
Regel 6-6b
 -     Tävlingsledningen är ansvarig för summeringen av scorer och beräkningen av resultat med den handicap som angetts på scorekortet. 
Regel 6-6b/Plikt mot regel 6-6b 
-      En tävling är avslutad när resultatet officiellt tillkännagetts.
Regel 34-1 
Summering av detta, är som vi alla vet, är att det spelaren som är ansvarig för sin score och för våra tävlingar så gäller att det inte är 
tävlingsledningen som är ansvarig för summering av scorerna utan det är respektive spelare. Något annat är ju logistiskt omöjligt!
Så allt
ansvar ligger i princip på spelaren, förutom sammanställning av resultatlistorna och vid Majorn summering av resultat för 18 och 9 hål !
Min fråga är - skall en spelare som lämnar in ett scorekort med lägre summascore än den rätta (bruttosiffrorna på scorekortet är rätt), 
diskas eller är det OK och gäller då den lägre/rätta eller den högre scoren ?
Detta är ju lite av en gråzon - vid fel lägre score på ett hål gäller ju automatiskt diskning men att det vid fel högre score så gäller den högre 
scoren (Regel 6-6b/Plikt mot regel 6-6b) men här är det fel lägre summascore. Iom att det (med nödvändighet vid våra tävlingar) är spelarens
ansvar att summera scoren så är frågan hur detta skall bedömas ?
Det står inget om vad som gäller vid våra tävlingar i stadgarna – vilket i sig är anmärkningsvärt och det är en brist som jag tycker vi skall 
åtgärda.
Jag tycker vi skall speca upp varje tänkbart fall och vad som gäller – det blir ju ofta en efterhandsbedömning, vilket är olyckligt men tror jag, 
inget att göra åt. Det skulle i alla fall göra livet lättare för mig. ;)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Regel 6-6. Score i slagspel
 
a. Förande av scorekort
 
Efter varje hål bör markören kontrollera scoren på hålet med tävlaren
och notera den. Efter avslutad rond måste markören signera scorekortet
och överlämna det till tävlaren. Om mer än en markör har fört
kortet, måste var och en signera den del för vilken han är ansvarig.
 
b. Signering och inlämning av scorekortet
 
Efter avslutad rond bör tävlaren kontrollera scoren på varje hål och
reda ut eventuella tveksamheter med tävlingsledningen. Han måste
försäkra sig om att markören eller markörerna signerat scorekortet,
signera scorekortet själv och lämna in det till tävlingsledningen så
snart som möjligt. 
 
PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 6-6b:
 
Diskvalifikation.
 
c. Ändring på scorekortet
 
Ingen ändring får göras på ett scorekort efter att tävlaren lämnat in
det till tävlingsledningen.
 
d. Fel score på hål
 
Tävlaren är ansvarig för att rätt bruttoscore finns angiven för varje hål
på hans scorekort. Om spelaren på något hål har angivit en lägre score
än vad han hade är han diskvalificerad. Om spelaren på något hål
har angivit en högre score än vad han hade gäller den högre scoren.
 
Anmärkning 1: Tävlingsledningen är ansvarig för summeringen av
scorer och beräkningen av resultat med den handicap som angetts
på scorekortet – se Regel 33-5.
 

Regel 34-1. Protester och plikter

a. Matchspel

b. Slagspel

I slagspel får ingen plikt upphävas, modifieras eller utdömas efter att tävlingen är avslutad. En tävling är avslutad när resultatet officiellt tillkännagetts. En slagspelskvalificering som följs av matchspel äravslutad när spelaren slagit ut från tee i sin första match.

Undantag: En diskvalifikation måste utdömas efter att tävlingen är avslutad om en tävlare:

(i) bröt mot Regel 1-3 (Överenskommelse att åsidosätta regler),

eller

(ii) lämnade in ett scorekort med en handicap som han, innan tävlingen var avslutad, visste var högre än den han var berättigad till och detta påverkade antalet handicapslag han fick

128 REGEL 33/34

(Regel 6-2b), eller

(iii) lämnade in ett scorekort med en lägre score på något hål än han hade (Regel 6-6d) och detta inte berodde på att han underlåtit att ta upp en plikt som han, innan tävlingen varavslutad, inte visste att han fått, eller

(iv) visste, innan tävlingen var avslutad, att han brutit mot någon annan regel  för vilken plikten är diskvalifikation.