nettotabell - smalt format                                                                                                              uppdaterad: 120916   

bruttotabell                                                                                                                               

bett 2012

tt1  tt2  tt3  tt4  tt5  tt6  tt7  tt8                                                            netto2008     netto2009      netto2010      netto2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 tt8