Vallda GK                                                                                                                                            uppdaterad: 110602

lördag 18 juni 

Lasse Er, Dan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tt3, sammanställning          tt3, det svänger      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------