bett 2014                                                                                                                                            uppdaterad: 140925

                                                                                                                                                         

tt1  tt2 tt3  tt4  tt5  tt6  tt7  tt8                          netto2008    netto2009    netto2010     netto2011    netto2012    netto2013

                                                                  brutto2008   brutto2009   brutto2010   brutto2011   brutto2012   brutto2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivitet (blå-vita raden i nettotabell):

Snittet är klart över snittet för de sista åren men också klart under snittet för 2008, så det finns en del kvar att göra! (2008 - högsta aktiviteten hittills - hade bl a 21 deltagare på Majorn´n) !  2008, Major´n!

statistik 2007 - 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjärt-Lungfonden, bidrag - hittils i år/extrapolerat totalt, 7 tävlingar/2014 bidrag

tt1: 900/7200/4150   tt2: 75/3900/4150 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------