nettotabell - brett format                                KOMMENTAR till detta...?!                                           uppdaterad: 120825