Golfsällskapet Duff & Topp

Allmänna bestämmelser

1§ ändamål
Föreningen skall bedriva golfspel med social betoning.

2§ sammansättning
Föreningen består av de personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§ beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

4§ firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, var för sig.