Duff&Topp Matchplay Trophy 2009                         matchspelschema

                                                                                                                       finalen

 

Härmed inbjudes D&T:s medlemmar att deltaga i Matchplay Trophy 2009. Sista anmälningsdag 11/3. Regler och förutsättningar enligt nedan

Matchspel Duff & Topp ? Matchplay Trophy?

1. Spelet sker över 4 (5) omgångar. 
(- kval)                                                                                                                                          - Åttondel 
- Kvart 
- Semi 
- Final

2. Anmälda spelare seedas utifrån förra årets nettotabell. Top 8 från nettolistan av dem som anmäler sig går direkt till åttondelsfinal. Övriga kvalar till åttondel. Skulle samtliga 25 anmäla sig blir det ett förkval mellan plats 24 och 25.

3. Respektive omgång skall vara avklarad enligt följande: 
- Kval senast 30/4 
- Åttondel senast 31/5 
- Kvart senast 30/6 
- Semi senast 31/8 (skall annonseras i förväg på hemsidan) 
- Final senast 30/9 (skall annonseras i förväg på hemsidan)

4. Matchresultat skall vara inne till tävlingsledning senast 3 dagar efter spelad match.
Utebliven rapportering medför att tävlingsledning lottar matchen.

5. Match spelas över 18 hål.

6. Regler för matchspel
Hela skillnaden mellan spelarnas erhållna slag tas ut på hålen med hcp 1 och uppåt, enligt rekommendation av SGF, se sidan 86 §10.2.1 Matchspel i Svenska Golfförbundets regel‐ och tävlingshandbok.

Vid lika efter 18 hål gäller:
1= Flest vunna hål på hål 16 till 18 vinner,
2= Flest vunna hål på hål 10 till 18 vinner,
3= Flest vunna hål på hål 7 till 18 vinner,
4= Flest vunna hål på hål 4 till 18 vinner.
Resultatet sätts till 1&0

Om det fortfarande är lika så blir det omspel.

7. Spelare med högst hcp väljer bana.