uppdaterad: 130408 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I en tid av finanskriser, börskrascher, gigantiska räddningspaket, fackförbund som går med på sänkta löner etc, ja helt enkelt en osäker  tillvaro så är ju varje sidoinkomst guld värd!

Inom D&T försöker vi givetvis bidra med vad vi kan och förutom generösa prispengar, dignande prisbord osv, kommer 2013 sålunda att bli andra året för ett spel som är mindre beroende på egen bollkänsla och förmåga med boll/klubba utan mer beroende på att man har känsla för andras förmåga med boll/klubba !

 

För att ytterligare öka intresset, spänningen, rolighetsfaktorn, motivationen och inte minst hetsen och pressen på tourens aktörer så kommer du under 2013 att ha möjlighet att betta på den/dom du tror kommer att vinna touren och den/dom du tror kommer top3. Följande gäller:

    - spelet är frivilligt

    - öppet för alla dvs även hedersmedlemmar får betta 

    - du kan spela på vinnare av touren

    - du kan spela på top3 på touren

    - varje bett kostar minst 100:-

    - du kan spela mer än 100:- på samma spelare (dock jämna 100, ex 200, 300, 400 osv) 

    - oavsett om spelaren får förhinder genom armbrott, benbrott eller annat som förhindrar spel

      så ligger bettet fast och inga pengar återfås. Har man lagt ett bett och spelaren ifråga blir förhindrad senast sista dagen  

      för att maila in sina bett (se nedan), så kan du givetvis lägga bettet på ngn annan.

    - du kan således ändra dina bett tom sista dagen som gäller för att e-maila in sina bett (se nedan)

    - du kan lägga hur många bett du vill

    - du får spela på dig själv

    - hemsidan uppdateras givetvis kontinuerligt så att ledaren och top3

      går att följa där.

 

Alltså, tror jag att antingen Per W eller Anders A vinner i år (givetvis fullständigt orimligt men bara för att resonera kring spelet…) och att dessa båda + Dan kommer att placera sig top3 så kanske mitt spel blir:

   - Vinnare: Per W och Anders A, 2 x 100 = 200:-

   - Top3: Dan, 1 x 100 = 100:-

Totalt spelar jag alltså för 200 + 100 = 300:-

 

Vinsten, hur beräknas den ?

Vi försöker oss inte på att sätta odds på spelare utan alla bett som görs på vinnare läggs i en vinnar-pott och alla bett på top3 läggs i en top3-pott och vinsterna för resp spel tas ur resp pott.

Ex spel på vinnare:

   - 20 man gör var sitt bett på vinnare och det ger 20 x 100 = 2000:- i vinnar-potten. Per W 

      vinner och tre har spelat på Per som vinnare. Dessa får alltså 2000/3=666:70 var.

Ex spel på top3:

   - 20 man gör var sitt bett på top3 och det ger 20 x 100 = 2000:- i top3-potten. Anders A, Per W och S-G placerar sig       

top3 och sju man har tippat dessa som top3. Dessa sju får alltså 2000 / 7 = 285:70 var.

 

Om ingen har spelat på vinnaren och/eller top3 av 2013 års tour, så går pengarna vidare till nästa års betting.

 

Som en sista knorr på det hela kommer betten till en början att vara mörka. Man kommer att kunna se i vilken utsträckning var och en är spelad, som vinnare och som top3, men man kommer inte att kunna se vem som har spelat på vem eller hur mycket. Kvällen innan majortävlingen, dvs med två tävlingar kvar, kommer alla detaljer kring spelet att avslöjas...

 

Detta gäller för 2013:

När, hur och till vem görs betten ?

Betten måste vara gjorda, via e-mail till mig, senast vid midnatt torsdag 120425 (förutsatt att tourtävling no1, tt1, spelas 120427).

Info om dina bett (vilken kategori, på vem och hur mycket) skickar du till mig på e-mail adress : kjelle.e@hotmail.com

Betalning för dina bett gör du till Duff&Topp på postgiro 341184-0 (märk med namn så att Lasse J vet vem pengarna är från)

eller kontant till Lasse J.

  

//Kjell