____________________________________________________________________

 

Duffotopp årsmöte, lördagen 15 januari kl 15:00!                                         kommentarer årsmöte & motioner

Plats: Hotell Eggers

 

Styrelsens förslag:    tourschema 2022

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen, årsmöte motion nr 1 (tourschema):

Styrelsen föreslår att vi behåller upplägget från jubileumsåret 2021 och att för 2022 och framöver kör ett upplägg där vi

spelar 9 tourtävlingar inkl 2 majors.

Anledningen är enkel, vi vill ju spela fler tourtävlingar och en Major på våren tror vi kommer att lyfta vårt redan fantastiska

tourkoncept till nya höjder!

2022 års Majors kommer att ligga som tt2 (27 hål) och tt8/Reima Memorial (27 hål). Givetvis i samband med resor till trevliga Golfdestinationer. 

Poängsättningen på Majors är som tidigare 14,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,1,1 osv.

Totalt räknas alltså resultaten från 5 av 9 tävlingar ihop när vi summerar säsongen och maximala poängsumman är 58.

//Styrelsen, 211212

 

Styrelsen, årsmöte motion nr 2 (tourschema): 

Om styrelsens motion nr1 gällande utökad tour till 9 tävlingar inkl 2 Majors röstas igenom så föreslår

styrelsen att vi utökar max restid till Majortävlingar från 2 tim till 3 tim. I och med att vi kommer att

ha 2 Majors per år så kommer vi att behöva fler grymma golfdestinationer att välja mellan.

//Styrelsen, 211212

 

Kjell, årsmöte motion nr 3 (tourschema):

Jag föreslår att vi lägger tourschemat för nästkommande år redan i oktober. Det underlättar vid planeringen av nästa (golf)år.

Mer info på årsmötet.

//Kjell, 211226

 

Kjell, årsmöte motion nr 4 (tour, tee-tider):

Mitt förslag är att vi inte lägger första tee på tourtävlingar på vardagar innan 16:00.

Jag och kanske många med mig har svårt att gå från jobbet så tidigt som behövs då. Jag räknar med

drygt 2 tim från att man lämnar jobbet till att man skall stå på första tee.

//Kjell, 211213

 

Kjell, årsmöte motion nr 5 (tour, tee-tider):

Mitt förslag är att vi inte lägger första tee på tourtävlingar på helgdagar efter 11:30.

Ex sjätte boll går då ut 12:20 (10 min)/12:10 (8 min). Lägg till runda 4:30, prisutdelning 30 min och hemfärd 1 tim så

är klockan när man kommer hem 18:20/18:10 och man har fortfarande en chans att göra något av lördags/söndagskvällen.

Senare tee-tider så rinner kvällens timmar snabbt bort...

//Kjell, 211213

 

Anders A, årsmöte motion nr 6 (golfbil):

Skickar härmed in följande motion att bearbetas på årsmötet.

Vi blir alla äldre och mitt förslag bygger på att vi får åka golfbil på tourtävlingar utan fysisk anledning såsom t ex en skada.

Mvh

Anders

 

Jens Kultje, årsmöte motion nr 7:

Bakgrund:
Under ett antal tävlingar under de föregående åren har det förekommit olika uppgifter angående
vilka förutsättningar som gäller under den på gående tävlingen.


Exempel på detta har varit förutsättningar i form av:
Information om lokala regler.
Information om den aktuella tävlingsledningens egna påhittade lokala tävlingsregler. (Vilka alltid
innebär att den aktuella tävlingen inte är handicapgrundande och som också strider mot våra
egna, Duff o Topps, stadgar som säger att vi skall spela enligt regelboken om motionären är rätt
informerad.)
Information om tillfälliga lokala regler såsom lägesförbättring på den finklippta delen och iså fall
hur mycket.
Lägesförbättring på green eller inte och i så fall hur mycket.
Lägesförbättring i bunker utifrån Coronaundantagen eller tex vattenskador.
Oklarheter har också rått angående vilket hål som är avsatt för närmast flaggan tävlingen
respektive längstadrive tävlingen.
Motionsskrivaren väljer att inte skriva ut under vilka tävlingar motsvarande frågeställningar har
varit oklara både inför och under tävlingsrundorna. Detta för att inte peka ut någon
tävlingsarrangör då det inte är tanken med denna framåtsyftande motion.
Vi har också under många år uppmanats att ta fler bilder under våra tävlingar men med föga

framgång. Kjells tappra försök är det tydliga undantaget!

Vi har under de senaste åren glatt oss åt att Nils har tagit ett stort ansvar för att lägga upp
Gamebook. Däremot har det vid flera tillfällen rått oklarheter om vem i varje boll som för
Gamebook. Ibland har det tyvärr hänt att bollar gått ut, utan att Gamebook blir använt vilket
förtar en del av tävlingsmomentet. Detta då vi saknar en fullständig leaderboard att spela mot
vilket motionsskrivaren, och sannolikt flera andra, tycker är väldigt tråkigt när det inträffar.


Med denna bakgrundbeskrivning vill motionsskrivaren att årsmötet beslutar enligt
punkterna 1, 2 och 3 nedan för alla kommande tävlingar:


1. Det åligger varje tävlingsledning att avsätta en person ur tävlingsledningen som agerar
starter på första tee och således själv spelar i den sista bollen för tävlingen.


2. Starten tillika tävlingsledningen enligt punkt 1, har skyldighet att på första tee tydligt
informera alla spelare om:
a) vilka lokala och tillfälliga lokala regler som gäller, (ex om stenmurar är att betrakta
som organisk del av banan eller inte, om det råder lägesförbättringar och i så fall exakt
hur mycket.)
b) vilka hål som gäller för närmast flagg respektive lägst drive eller om detta inte är
aktuellt.
c) vem som för Gamebook i den aktuella bollen. (Detta skall helst vara kommunicerat i
förväg men för säkerhets skull ska det bekräftas på försa tee.)
d) annan för tävlingen väsentlig information om sådan finns.

 

3. Starten skall också ta kort på de som ingår i respektive boll samt filma alla utslag från
första tee.
Förutsatt att motionen bifalles av årsmötet kan motionären åta sig att sammanställa en
tydlig lista kring ovanstående och distribuera den till alla medlemmar i Duff o Topp så att
ingen av punkterna ovan missas under de kommande tävlingarna.
Med hopp om bifall för ovanstående:


Vänligen: Vän av ordning / Jens Kultje