Delsjö GK                                                                                                                                      uppdaterad: 140707

lördag 140628                                                                                                                              

Anders A, Jan, Dan

 

tt1  tt2 tt3  tt4  tt5  tt6   tt7   tt8            nettotabell / bruttotabell      Bett 2014                                            tt4, foton

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tourvärdarnas resumé

Säkert på ingång...

 

Sammanställning

Nedan ser ni rundans siffror, brutto, netto, poäng mm. Ni ser också placeringar, netto och brutto.

Grönmarkerade spelare indikerar 36 p eller bättre.

Siffrorna längst upp till vänster, visar på tävlingens kvalité (återkommer i netto- och bruttotabell). Ger möjlighet att jmf tävlingar.

Scrolla ner så ser ni "Hål för hål" och "det svänger 1-18".

 

Kommentar:

Claes spelar stabilt fram till sista och har då skaffat sig ett försprång stort nog att tåla en tia på sista!

Jens är där och hugger igen, oerhört stabil i år - man kan säga att han är årets "Raffe"!

 

 

Hål för hål!

Här ser ni bruttoresultaten på varje hål och färgerna indikerar om det är eagle, birdie eller par.

Längst till höger ser ni statistiken - hur många över par på par 3, 4 och 5.

Högst upp ser ni vilka hål som är lättast respektive svårast enligt index och enligt DuffoTopp.

Det är väldigt sällan D&T är överens med index-sättningen!  ;-)

 

 

Det svänger 1-18!

Här ser ni nettoresultaten hål för hål och ackumulerat per hål.

Ni ser också hur nettoplaceringarna varierar över de 18 hålen.

Siffror i gult visar att spelaren är på eller under par!