___________________________________________________________________

 

Tee-tider tt1, lördag 25/4 på Ale GK!

 

Närmast hål, 3

Längsta drive, 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Boll 1, 10:00
Sven-Göran Hansson   571130-029
Anders Engelbrektsson   650601-025
Michael Berger   641030-007
 
Boll 2, 10:10
Dick Lundgren   611028-021
Torbjörn Olsson   621110-009
Dan Pettersson   610922-011
 
Boll 3, 10:20
Lars Ericsson   620605-008
Sven Källman   620222-032
Claes Andreasson   570708-025
 
Boll 4, 10:30
Rafael Aramburo   540208-023
Stefan Blomberg   681118-016
Håkan Holmlind   610317-032
Kjell Johansson   620402-010
 
Boll 5, 10:40
Nils Robertsson   630227-023
Per Mindhammar   590502-003
Per-Anders Trysberg   610810-016
Staffan Börjesson   600808-018
 
Boll 6, 10:50
Anders Lomander   580113-009
Jens Kultje   620112-008
Anders Andreasson   621023-008
Lars Josefsson   620613-010
 
 
Ses lördag!
 
Med vänlig hälsning                 
 
Anders Lomander