Här finns information om våra starttider på varje golfbana. Notera att tiderna som anges för alla golfbanor är den första tiden för vår grupp och vi har alltid 3 tider till direkt efter. Då vi har ordnat med era resor till och från Hotell samt golfbanor så står alla tider då vi blir hämtade i kolumnen “transfer” både innan samt efter våra golfrundor.