-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEM VANN ?       2016 års bett (e-mail/SMS)      nettotabell     matchplay     uppdaterad: 160805  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totalsumman är 13700 SEK och 19 av 27 har bettat!

Ovan ser ni era och andras bett via mail eller SMS.

Scrolla ner så ser ni samtliga bett gjorda av respektive bettare i de fyra kategorierna.

Ni ser också vilka som var lyckosamma med sina bett.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2016 Bett, vinster

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nedan ser ni samtliga bett gjorda i de fyra kategorierna (scrolla ner). Ni läser sammanställningen uppifrån och ner.

Exempel "Netto, vinnare":

Här har Anders A (AA) spelat 100 SEK på sig själv, Claes och Sven Källman (tot 300).

Stefan A (SAu) har spelat 200 SEK på Engel, Lasse Ericson och Kjell (tot 600)

Och så vidare för respektive bettare och kategori.