MOTION: differentiera medlemsavgift beroende på antal spelade tävlingar året innan   

syfte: öka aktiviteten i föreningen

kategori: icke stadgeändring                                                                                         samtliga motioner