MOTION: Använda hemsida och tourvärdar för ökad regelkännedom                            

syfte: Öka kunskap om golfregler i D&T

kategori: Icke stadgeändring                                                                                           samtliga motioner