2009 års Vårresa, Ekerum 

Vårresan tävlingsresultat