2009 års Vårresa, Ekerum                                         samtliga resor 

Vårresan tävlingsresultat