det svänger                                                                                                 sammanställning