Sammanlagt, netto och brutto

 

netto, sammanlagt

      länk till resp tävling
          länk till bilder
          länk till "bakfylleresistens"
               

 

 

brutto

netto

brutto

netto

brutto tot

netto tot

1 (1)

Peter Didriksson

100

74

99

77

199

151

2 (12)

Anders Lomander

110

87

85

65

195

152

3 (2)

S-G Hansson

100

74

102

80

202

154

4 (7)

Reima Jaklöv

97

84

87

76

184

160

5 (4)

P-A Trysberg

83

76

90

85

173

161

6 (3)

Kjell Johansson

86

75

95

87

181

162

7 (11)

Jan Hansson

110

87

95

75

205

162

8 (6)

Per Wirén

105

82

103

83

208

165

9 (5)

Claes Andreasson

116

81

112

84

228

165

10 (9)

Anders Andreasson

100

86

91

80

191

166

11 (8)

Staffan Börjesson

101

84

99

85

200

169

12 (13)

Lasse Ericson

98

88

90

82

188

170

13 (19)

Torbjörn Olsson

117

94

98

78

215

172

14 (15)

Dennis Pettersson

108

91

99

85

207

176

15 (14)

Stefan Augustsson

113

90

108

88

221

178

16 (10)

Håkan Holmlind

109

87

115

97

224

184

17 (17)

Anders Söderberg

117

93

112

91

229

184

18 (18)

Dan Pettersson

108

94

102

91

210

185

19 (16)

Per Mindhammar

112

91

114

96

226

187

20 (20)

Dick Lundgren

113

98

113

101

226

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brutto, sammanlagt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brutto

netto

brutto

netto

brutto tot

netto tot

1 (1)

P-A Trysberg

83

76

90

85

173

161

2 (2)

Kjell Johansson

86

75

95

87

181

162

3 (3)

Reima Jaklöv

97

84

87

76

184

160

4 (4)

Lasse Ericson

98

88

90

82

188

170

5 (5)

Anders Andreasson

100

86

91

80

191

166

6 (13)

Anders Lomander

110

87

85

65

195

152

7 (5)

Peter Didriksson

100

74

99

77

199

151

8 (8)

Staffan Börjesson

101

84

99

85

200

169

9 (5)

S-G Hansson

100

74

102

80

202

154

10 (13)

Jan Hansson

110

87

95

75

205

162

11 (10)

Dennis Pettersson

108

91

99

85

207

176

12 (9)

Per Wirén

105

82

103

83

208

165

13 (10)

Dan Pettersson

108

94

102

91

210

185

14 (19)

Torbjörn Olsson

117

94

98

78

215

172

15 (16)

Stefan Augustsson

113

90

108

88

221

178

16 (12)

Håkan Holmlind

109

87

115

97

224

184

17 (16)

Dick Lundgren

113

98

113

101

226

199

17 (15)

Per Mindhammar

112

91

114

96

226

187

19 (18)

Claes Andreasson

116

81

112

84

228

165

20 (19)

Anders Söderberg

117

93

112

91

229

184

Segraren på årets vårresa, över 2x18 hål, Peter Didriksson. Mkt stabil, endast 7 ö nettopar på 2 rundor.

Bilden från Irland 2006, parkeringen utanför White Sands Hotel. (LJo)